หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์
การดูแลสุขภาพสัตว์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการจัดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day )เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยนายทวีศิลป์ เสนามา ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
รักษาการตำแหน่งนายอำเภอเทพารักษ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
field day
field day
field day
field day
field day
field day
field day
field day
กลับหน้าแรก