หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ โดยนายณัฐกิตต์ มีชัย สัตวแพทย์ชำนาญงานพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกดำเนินการตรวจร้านขายอาหารสัตว์ตาม
พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
ตรวจร้านขายอาหารสัตว์
ตรวจร้านขายอาหารสัตว์
ตรวจร้านขายอาหารสัตว์
ตรวจร้านขายอาหารสัตว์
กลับหน้าแรก