หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 นครราชสีมา เข้าตรวจคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น นายชาญวาทิ นิจจอหอ อาสาปศุสัตว์หมู่ที่ 6 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ซึ่งเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าพิจารณาคัดเลือกผลงานอาสาปศุสัตว์ในระดับเขต 3 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
กลับหน้าแรก