หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์หลักสูตร "พื้นฐานอาสาปศุสัตว์"
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดยเน้นการให้ความรู้การเลี้ยงหมูหลุม ความรู้เรื่องโรคสัตว์ สาธิตการหั่นหญ้าเนเปียร์และหั่นมันสำปะหลัง
โดยการใช้เครื่องหั่นใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้นายนิพนธ์ เปลี่ยนกลาง บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 3 ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2558
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
อบราอาสา
อบราอาสา
อบราอาสา
อบราอาสา
อบราอาสา
อบราอาสา
อบราอาสา
อบราอาสา
อบราอาสา
อบราอาสา
อบราอาสา
กลับหน้าแรก