หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้ภาคการเกษตรแก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาภัยแล้ง ออกไปเยี่ยมเยียนสอบถามปัญหา สอบถามสารทุกข์ สุกดิบ ให้กำลังใจ สร้างความเข้าใจถึงแนวนโยบายและความห่วงใยของรัฐบาล และผู้บริหาร พร้อมทั้งมอบพันธุ์แม่ไก่พื้นเมืองให้กลุ่มเกษตรกรฯ กลุ่มละ 13 ตัว และมอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร 38 ราย ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่เกษตรกรบ้านโนนเสลา ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว และบ้านภูไทพัฒนา ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
กลับหน้าแรก