หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
บ้านพลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งสมาชิกกลุ่มได้เลี้ยงไก่ พื้นเมือง(ไก่ชน)ไว้จำหน่ายเป็นรายได้ในราคาตัวละ 500-1,000บาท สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก
เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ได้มอบแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองจำนวน 13 ตัวให้ทางกลุ่มไว้เลี้ยงขยายพันธุ์ และมอบยาฆ่าเชื้อ วัคซีน เวชภัณฑ์
ตลอดจนมอบโล่รางวัลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับกรม และระดับเขต ให้แก่ นายโฉม เกี้ยวสันเทียะ สมาชิกกลุ่มอีกด้วย
ณ บริเวณฟาร์มเลี้ยงไก่ของ นายโฉม เกี้ยวสันเทียะ ม.3 ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
เยี่ยมกลุ่ม
เยี่ยมกลุ่ม
เยี่ยมกลุ่ม
เยี่ยมกลุ่ม
เยี่ยมกลุ่ม
เยี่ยมกลุ่ม
เยี่ยมกลุ่ม
เยี่ยมกลุ่ม
กลับหน้าแรก