หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร มอบพันธุ์สัตว์พร้อมเวชภัณฑ์
สำหรับสัตว์ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง อำเภอครบุรี , กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง อำเภอเสิงสาง และกลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
กลับหน้าแรก