หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด)จำนวน 21 แห่ง และใบรับรองฟาร์มสุกร
ปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง จำนวน 56 แห่ง ให้กับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27เมษายน 2558
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
มอบป้ายเขียงสะอาด
กลับหน้าแรก