หัวเว็บ
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากนายพศวีร์ สมใจ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้เข้าตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์ บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)ฟาร์มปักธงชัย2 ม.7 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี
และฟาร์มเกษมทรัพย์1 ม.5 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ตรวจรับรองมาตรฐาน
ตรวจรับรองมาตรฐาน
ตรวจรับรองมาตรฐาน
ตรวจรับรองมาตรฐาน
ตรวจรับรองมาตรฐาน
ตรวจรับรองมาตรฐาน
ตรวจรับรองมาตรฐาน
ตรวจรับรองมาตรฐาน
กลับหน้าแรก