หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการปฏิบัติ เพื่อรับรองมาตรฐาน สินค้า"ปศุสัตว์ OK" พร้อมเก็บตัวอย่าง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิมาย อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 17-21 กันยายน 2558
ปศุสัตว์โอเค
ปศุสัตว์โอเค
ปศุสัตว์โอเค
ปศุสัตว์โอเค
ปศุสัตว์โอเค
ปศุสัตว์โอเค
ปศุสัตว์โอเค
ปศุสัตว์โอเค
ปศุสัตว์โอเค
ปศุสัตว์โอเค
กลับหน้าแรก