หัวเว็บ
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากนายพศวีร์ สมใจ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้เข้าตรวจฟาร์มไก่เนื้อต่ออายุ บริษัท ป.เลื่อนทวีกิจฟาร์ม หมู่ 7 ต.เฉลี่ยง อ.ครบุรี และตรวจรับรองฟาร์มไก่เนื้อ
บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด (หน่วยงานฟาร์มโคกจี้ตุ่น) หมู่ 3 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม
กลับหน้าแรก