หัวเว็บ
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง
โรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตรวจสอบโรงฆ่า(สุกร) โกฮงหมูทอง สถานที่ตั้ง 129 หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง
ผู้ประกอบการ นายทรงพล แก้วพรประเสริฐ และนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาลงนามในใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
กลับหน้าแรก