หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานตรวจโรงฆ่าสุกร ซึ่งนายประเสริฐ ขำโพธิ์
ผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกร ตั้งอยู่ที่ บ้านกันเกรา ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เป็นผู้ยื่นคำขออนุญาต โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการระดับจังหวัด
ได้ชี้แนะ และให้คำแนะนำข้อบกพร่องต่างๆให้ผู้ประกอบการ ได้ปรับปรุงเพื่อให้คณะกรรมการได้กลั่นกรองและพิจารณา ซึ่งผลการตรวจสอบวันนี้
คณะกรรมการได้แจ้งให้ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงในรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆ ซึ่งคาดว่าภายในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ จะสามารถนำเสนอผล
การตรวจสอบให้ทางจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาออกใบอนุญาต (ฆจส2) โรงฆ่าสุกรแห่งใหม่ได้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก