หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจเยี่ยมโชคชัยฟาร์มสุกร และโรงฆ่าสัตว์ บริษัท D.K. อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายทินกฤต อินทแพทย์ ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย นำเข้าตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
กลับหน้าแรก