หัวเว็บ
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะกรรมการตรวจโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) เรณู
ที่ตั้ง 247 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาและ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาลงนามในใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับใบอนุญาตฯ (ฆจส.2) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
กลับหน้าแรก