หัวเว็บ
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง
โรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตรวจสอบโรงฆ่า(ไก่) บุญรอดฟาร์ม สถานที่ตั้ง 90 หมู่ที่ 4 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง
ผู้ประกอบการ นางบุญรอด ประจง และนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาลงนามในใบอนุญาตฯ วันที่ 12 มกราคม 2558
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
กลับหน้าแรก