หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดย นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง
ออกตรวจต่ออายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์ สยามเซนทาโกฟาร์ม152 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก