หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาโดยนายบุญสม พลรักษา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นำทีมนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เจาะเลือดโคนม จำนวน 1,200 ตัว เพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อ วัณโรค พยาธิในเลือด ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2558
ตรวจโรคโคนม
ตรวจโรคโค
ตรวจโรคโค
ตรวจโรคโค
ตรวจโรคโค
ตรวจโรคโค
ตรวจโรคโค
กลับหน้าแรก