หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ"การพัฒนาคุณธรรมและจริธรรม" โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากพระอธิการปจนภัย อินทวีโร เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง
และพระอาจารย์คำรณ ฉันทธัมโม วัดราษฎร์ธรรม ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส มีข้าราชการและพนักงานราชการเข้ารับการฝึกอบรม ครั้งนี้ 60 คน
ณ ภูแสงทองรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
พัฒนาคุณธรรม
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาคุณธรรม
พัฒนาคุณธรรม
พัฒนาคุณธรรม
พัฒนาคุณธรรม
พัฒนาคุณธรรม
พัฒนาคุณธรรม
พัฒนาคุณธรรม
กลับหน้าแรก