หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข ตรวจรักษาสัตว์ป่วย
ให้คำแนะนำด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง ณ บ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก