หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรรศการด้านปศุสัตว์
ในงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมีนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
งานบูรณาการกระทรวงเกษตรฯ
งานบูรณาการกระทรวงเกษตรฯ
งานบูรณาการกระทรวงเกษตรฯ
งานบูรณาการกระทรวงเกษตรฯ
งานบูรณาการกระทรวงเกษตรฯ
งานบูรณาการกระทรวงเกษตรฯ
งานบูรณาการกระทรวงเกษตรฯ
งานบูรณาการ
งานบูรณาการกระทรวงเกษตรฯ งานบูรณาการกระทรวงเกษตรฯ
งานบูรณาการ
งานบูรณาการ
งานบูรณาการ
งานบูรณาการ
งานบูรณาการ
งานบูรณาการ
งานบูรณาการ
งานบูรณาการ
กลับหน้าแรก