หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมเปิดงานรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยกำหนดจุดบริการในพื้นที่ 4 จุด
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว กับประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
กลับหน้าแรก