หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอพิมาย โดยนายอุดม ภักดีชายแดน ปศุสัตว์อำเภอพิมาย พร้อมเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียน
เกษตรกร ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ บริการฉีดยาบำรุง ถ่ายพยาธิ ให้กับโค-กระบือของเกษตรกรในพื้นที่
บ้านโนนทอง หมู่ 9 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก