หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา โดยนายอุดม ภักดีชายแดน ปศุสัตว์อำเภอพิมาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกบริการเจาะเลือดโคเนื้อโซนนิ่ง
เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในพื้นที่ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย เกษตรกร 10 ราย โคเนื้อ 30 ตัว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
กลับหน้าแรก