หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำทีมปศุสัตว์โคราชร่วมกับ ธกส. สาขาอำเภอพระทองคำ ขึ้นทะเบียนประชากรกระบือ โดยการฝังไมโครชิพ
ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้แก่กระบือ 64 ตัว ที่บ้านตลุกชงโค หมู่ที่ 17 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
กลับหน้าแรก