หัวเว็บ
นายอนุรักษ์ สังขรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ ร่วมกับเทศบาลตำบลพระทองคำ และองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เข้าตรวจติดตาม แนะนำ
และประเมินโรงฆ่าสุกร 2 แห่งคือโรงฆ่าสุกรปะคำทอง และโรงฆ่าสุกร ส.ทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อปรับปรุงให้เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคต่อไป เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
กลับหน้าแรก