หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอปักธงชัย มอบวัสดุอุปกรณ์ เตาย่าง ตู้โชว์ และปัจจัยการผลิตต่างๆ
"โครงการเลี้ยงไก่โคราชฯ" ภายใต้โครงการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
"งบยุทธศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2558" ให้แก่กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีปักธงชัย ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
มอบวัสดุ
ไก่โคราช
ไก่โคราช
ไก่โคราช
กลับหน้าแรก