หัวเว็บ

นายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง พร้อมเจ้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังไทร
ชี้แจงการขอรับบริการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ จำนวน 59 ราย ณ ศาลาประชาคมหมู่ 8 บ้านคลองหินปูน ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
กลับหน้าแรก