หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ออกให้บริการเจาะเลือดแกะ ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ และติดเบอร์หู NID ให้คำแนะนำการเลี้ยงและ
ดูแลสุขภาพสัตว์ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
เจาะเลือดแกะ
เจาะเลือดแกะ
เจาะเลือดแกะ
เจาะเลือดแกะ
เจาะเลือดแกะ
เจาะเลือดแกะ
กลับหน้าแรก