หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายหน่วยเฉพาะกิจปศุสัตว์โคราช ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ออกทำการขึ้นทะเบียนและเก็บตัวอย่าง
เลือดแพะ จำนวน 630 ตัว เพื่อตรวจหาเชื้อโรคโดยเฉพาะโรคสัตว์ติดคน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค ที่ฟาร์มแพะชนะศักดิ์ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
เจาะเลือดแพะ
เจาะเลือดแพะ
เจาะเลือดแพะ
เจาะเลือดแพะ
กลับหน้าแรก