หัวเว็บ
นายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ร่วมประชุมชี้แจงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แนะนำวิธีการฉีดวัคซีนและมอบใบมอบอำนาจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาและสมาชิก อบต. ที่จะไปฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุม อบต.
หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
ประชุม
ประชุม
ประชุม
ประชุม
ประชุม
ประชุม
กลับหน้าแรก