หัวเว็บ
นายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่องออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรและสนับสนุนเวชภัณฑ์
แก่เกษตรกรที่อยู่ในเขตเกิดโรคระบาดสัตว์ ให้คำแนะนำการทำการป้องกันโรค และเยี่ยมด่านกักสัตว์ที่มาตั้งด่านควบคุมพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดเกิดโรค ตามประกาศในพื้นที่หมู่ที่ 12 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
กลับหน้าแรก