หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยนายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ร่วมกับเทศบาลเมืองปากช่อง อบรมให้ความรู้เกษตรกร
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ณ โรงแรมเดอะฮิลล์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้เข้าร่วมอบรม 80 ราย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
กลับหน้าแรก