หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา โดยนายสำราญ ปลั่งกลาง ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง และเจ้าหน้าที่ ธกส.สาขาโนนสูง จ.นครราชสีมา ออกประเมิน
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกระบือบ้านสระเพลง ม.1 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เพื่อเตรียมทำสัญญาและเอกสารต่างๆ ตามโครงการอนุรักษ์
และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก