หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำทีมงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนแดง ,อำเภอบัวลาย,อำเภอสีดา,อำเภอลำทะเมนชัย,อำเภอบัวใหญ่ และอำเภอชุมพวง
ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันรักษาสัตว์ป่วยให้แก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ณ บริเวณอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
กลับหน้าแรก