หัวเว็บ
นายมนตรี บริบูรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยาง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยาง ออกเยี่ยมเยียนประชุมคัดกรองเกษตรกร
เรื่อง การขอรับบริการส่งเสริมอาชีพ โดยลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนโค-กระบือ จากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 , 12 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 36 ราย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
กลับหน้าแรก