หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ของ สนง. ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(มทส) ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัด ทำหมัน ฉีดยาบำรุง ยากำจัดหมัดเห็บ ให้แก่สุนัขและแมว ของบุคคลากร มทส.และประชาชนทั่วไป
ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก