หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา และหน่วยDHHU
ร่วมกันออกพบปะและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพโคนม การปรับปรุงคุณภาพน้ำนม และมอบเวชภัณฑ์โคนม พร้อมเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ตรวจเยี่ยมโคนม
ตรวจเยี่ยมโคนม
ตรวจเยี่ยมโคนม
ตรวจเยี่ยมโคนม
ตรวจเยี่ยมโคนม
ตรวจเยี่ยมโคนม
ตรวจเยี่ยมโคนม
กลับหน้าแรก