หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา เข้าเก็บตัวอย่าง
น้ำนมเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนม เชิงคุณภาพและปริมาณการผลิตของโรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม (นมโรงเรียน) โดยเข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ โรงงานแปรรูปฯสหกรณ์โคนมปากช่อง, บ.คันทรี่เฟรซ ปากช่อง, บ.แมรี่แอนแดรี่โปรดักส์ ปากช่อง, มทส.
และสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว โดยตรวจสอบกำลังการผลิต สต๊อคนม วัดปริมาณนมในกล่อง รวมทั้งการเก็บนมยูเอชที ทุกล๊อตการผลิตส่งตรวจคุณภาพต่อไป
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
กลับหน้าแรก