หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เข้าเก็บตัวอย่างน้ำนม เพื่อตรวจสอบคุณภาพเชิงปริมาณและคุณภาพ ในศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ผ่าน GMP และมี MOU กับนมโรงเรียน ทั้งหมด 11 แห่ง
เป็นศูนย์รับน้ำนมดิบ 7 ศูนย์ และโรงงานแปรรูป 4 โรงงาน ในพื้น อ.เมือง อ.สีคิ้ว และ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ
เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ
เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ
เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ
เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ
เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ
เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ
เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ
เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ
เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ
เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ
เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ
เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ
เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ
กลับหน้าแรก