หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายชุดเฉพาะกิจจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เข้าเก็บตัวอย่างน้ำนม
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนมเชิงคุณภาพและปริมาณ ครั้งที่ 12/2558 โดยเข้าตรวจสอบศูนย์รับน้ำนมดิบทั้งหมด 34 ศูนย์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ 5 โรง
รวม 39 ศูนย์ ในพื้นที่ อ.เมือง ขามทะเลสอ สูงเนิน สีคิ้ว ปากช่อง ปักธงชัย ครบุรี เสิงสาง พิมาย ชุมพวง และขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
ตรวจน้ำนมดิบ
กลับหน้าแรก