หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำทีมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
ออกรณรงค์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข-แมว รักษาสัตว์ป่วย ณ บริเวณศาลาศาลหลักเมือง
บ้านตลาดหนองบัววง ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก