หัวเว็บ
นายวีระ เผื่อนกระโทก ปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ประชุมกลุ่มเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ เพื่อติดตามงานโครงการฯ และให้ความรู้เกี่ยวกับการฝังฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด
ให้กับเกษตรกร ณ บ้านหนองไผ่ ม.7 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ประชุมธคก
ประชุมธคก
ประชุมธคก
ประชุมธคก
ประชุมธคก
ประชุมธคก
กลับหน้าแรก