หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โดยนายวีระ เผื่อนกระโทก ปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อรับฟังปัญหาของเกษตรกร รักษาสัตว์ป่วย ทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก และมอบเวชภัณฑ์
ให้เกษตรกร ณ บ้านมาบป่าแดง ม.11 และบ้านหนองจานใต้ ม.12 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก