หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บริการรักษาสัตว์ป่วย
สนับสนุนวัคซีน แร่ธาตุก้อน ยาถ่ายพยาธิ ยาฆ่าเชื้อ เวชภัณฑ์สัตวปีกในพื้นที่ ม.3 ต.ไพลและ ม.6 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก