หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จัดประกวดไก่พื้นบ้าน (พ่อพันธุ์เหลืองหางขาว , ประดู่หางดำ , คละสี และแม่ไก่ลูกดก)
ในงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558
งานวันพริก58
งานวันพริก58
งานวันพริก58
งานวันพริก58
งานวันพริก58
งานวันพริก58
งานวันพริก58
งานวันพริก58
งานวันพริก58
งานวันพริก58
งานวันพริก58
งานวันพริก58
กลับหน้าแรก