หัวเว็บ
นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอครบุรี ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2558 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1.จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ 2.การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน,ฉีดยาคุมกำเนิด,ตอน-ทำหมัน ในสุนัขและแมว) โดยมีเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานปศุสัตว์ อ.ปักธงชัย ,อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ร่วมปฎิบัติงาน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจาก อบต.แชะ
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ผลการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่จำนวน11หมู่บ้าน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,500 ตัว ฉีดยาคุมกำเนิดในสุนัข-แมว
เพศเมีย จำนวน 300 ตัว ผ่าตัด ตอน-ทำหมัน จำนวน 37 ตัว ให้ความรู้แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชน ซึ่งมีผู้สนใจจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก