หัวเว็บ
นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอครบุรี ได้รับมอบหมายจากนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกปฎิบัติงานตรวจเยี่ยมติดตามฟาร์มไก่เนื้อ
บริษัท ป.เลื่อนทวีกิจ จำกัด เพื่อขอรับรองการต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากฟาร์มเป็นอย่างดียิ่ง
ณ ฟาร์มไก่เนื้อ บริษัท ป.เลื่อนทวีกิจ จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก