หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา โดยนายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอครบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมปฎิบัติงานตามโครงการอำเภอครบุรียิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว มอบเวชภัณฑ์ ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์
และการควบคุมป้องกันโรคสัตว์ ณ โรงเรียนสระว่านพระยา ม.3 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
กลับหน้าแรก