หัวเว็บ
นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอครบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกร่วมปฎิบัติงานอำเภอ(ยิ้ม)ครบุรี เคลื่อนที่โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน, ให้แก่สุนัขและแมว,มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์,ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจจำนวนมาก
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
กลับหน้าแรก